ALMAINSPIRA

הוא מרחב להתפתחות הרוח המבוסס על הספר,
באור האמת – המסר של הגרַאל
יצירה שמביאה לאנושות את הידע השלם
אודות כל מה שנמצא בין הבורא לאדם.

מטרת ההיזכרות והלימודים ב- AlmaInspira
היא להוביל צעד אחר צעד, מתחתית ההר ועד לפסגה שלו,
כל איש ואישה אשר כמהים להגשים את הפוטנציאל המקסימלי שלהם
ולרתום אותו לטובת האנושות כולה.


"מהתעוררות להתאוררות"

"From Awakening to Enlightenment"

בית-ה"ספר"

אישה מלכה
מלכה - רמה 1

מי היא אישה מלכה?
מלכה היא אישה בטוחה ונאמנה לעצמה, כיוון שהיא יודעת להקשיב לרוח שלה. זה מאפשר לה לבחור, ליצור ולמשוך אל תוך חייה את כל מה שהיא רוצה, מתוך חופש ושמחה.

חדר כושר לחיים
חדר כושר לחיים - רמה 1

חדר כושר לחיים
“חדר כושר לחיים” נוצר על מנת להכיר, לפתח ולחזק את שריר הרוח, שהוא בלתי נראה, אך ממשי וקיים בכל אדם.
אימון שריר הרוח מאפשר לגלות את התשוקה האמתית ואת הדרך להפוך אותה למציאות.
קורס זה נוצר בהשראת האימון שעברו בני ישראל במדבר בהדרכת משה, מתודעת העבדות במצרים, לתודעת אדם חופשי בארץ המובטחת.

סיפורים לנשמה
סיפורים לנשמה - רמה 2

מהו קורס “סיפורים לנשמה”?
הקורס ”סיפורים לנשמה“ הוא הרמה השנייה בתוכנית הלימודים של AlmaInspira ומטרתו להעמיק ולהרחיב את תפיסת הרוח, בהמשך לנלמד בסמינרים ”חדר כושר לחיים“ ו“מלכה”. האמצעי שנבחר בשלב זה, כדי לחשוף דרגה נוספת של קיום הרוח האנושית בעולם הזה ובעולמות עליונים, הוא סיפורים.

תכנית ההכשרה
תכנית ההכשרה - רמה 3

למי מיועדת ”תוכנית ההכשרה“?
”תוכנית ההכשרה“ מיועדת למי שכבר סיים את רמות 1 ו -2 בתוכנית הלימודים של
AlmaInspira ונובע ממנו רצון להמשיך ולהעפיל אל רמת התודעה הגבוהה ביותר, שניתן להשיג בחיים על פני כדור הארץ.
רצון זה אין מקורו באינטלקט, אלא הוא נביעה מהמקום העמוק והאינטימי ביותר של האדם. מנשמתו.

אדם חדש . עולם חדש

גלילה למעלה
דילוג לתוכן