עלמא אינספירה בע"מ – תנאי שימוש באתר

 

 1.       כללי
  1.       תנאי שימוש אלה ("התנאים") מהווים הסכם ומסמך משפטי מחייב בין עלמא אינספירה בע"מ ("החברה", "אנו" או "שלנו"), לבין המשתמש (כהגדרתו להלן), ביחס לאתר האינטרנט https://almainspira.com/ ("האתר"), הנמצא בבעלותה של החברה ומופעל על-ידה. אנא קרא תנאים אלה בקפידה לפני השימוש באתר שלנו ובשירותים (כהגדרתם להלן) כדי שתהיה מודע לחלוטין לזכויות ולחובות שלך ביחס אליהם.
  2.       תנאים אלה מסדירים את הגישה והשימוש שלך באתר, בתוכן, בשירותים (כפי שמונחים אלה מוגדרים להלן) ובתכונות הכלולות בהם.
  3.       המונחים "החברה", "אנחנו", או "שלנו", מתייחסים לחברה, בעלת ומפעילת האתר. המונח "אתה" מתייחס לכל משתמש באתר (כהגדרתו להלן).
  4.       המונח "לרבות" אינו מיועד להיות בלעדי ופירושו "לרבות אך לא רק".
  5.       מסמך זה מיועד לנשים ולגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

 1.       הסכמה לתנאי שימוש אלה

תנאים אלה תקפים החל מהתאריך שבו אתה נכנס לראשונה לאתר או ניגש אליו או משתמש בו או צופה בו בדרך כלשהי. עצם גישתך לאתר והשימוש בו מהווים הסכמה מצדך לתנאים אלה ואתה מסכים להיות מחויב בתנאים אלה.

אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא אל תשתמש באתר.

 

 1.       3. הגדרות

לצורך תנאים אלה:

"חשבון" משמעו חשבון שנפתח על-ידך באתר, באמצעות פרטי גישה ספציפיים (שם משתמש וסיסמה) שנבחרו על-ידך.

"תוכן" משמעו כל תוכן או מידע המוצגים או מונגשים לך באתר או באמצעותו, בין אם נוצרו ו/או פורסמו באתר על-ידינו או על-ידי צד שלישי (ממנו קיבלנו רישיון), לרבות תמונות, צילומים, גרפיקה, קבצי אודיו ווידאו, מאמרים, מחקרים, רעיונות, משוב, פרופילים, פוסטים, טקסט, קישורי צד שלישי, הודעות או כל צורה אחרת של מידע.

"אתרי אינטרנט חיצוניים" משמעם אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים.

"שירותים" משמעם השירותים המסופקים באתר, לרבות האפשרות לגשת ולהירשם לקורסים המוצעים באמצעות האתר, תכני פרמיום הנגישים באמצעות האתר, אפשרות לגישה לאתרים חיצוניים (כהגדרתם להלן), קישורים שעשויים להיות מוטמעים באתר וכל פעולה או פריט אחר הנתמך או הנגיש באמצעות האתר.

 "משתמש" משמעו אדם הנכנס, ניגש, צופה או משתמש באתר.

 

 1.       4. רישיון מוגבל

החברה מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, שאינו בלעדי, בלתי ניתן להעברה, שאינו כולל את הזכות להעניק רישיונות משנה, לגשת לאתר ולצפות בו ולהשתמש בשירותים, והכל בתנאי שתעמוד בכל התחייבויותיך על-פי תנאים אלה. איננו מעניקים לך זכויות אחרות, משתמעות או אחרות.

 

 1.       האתר
  1.       האתר נועד לספק מידע אודות בית ספרנו, Alma Inspira, לאפשר גישה לתכנים המתפרסמים על-ידינו, להירשם ולשלם עבור הקורסים שלנו ולהירשם לאירועים והרצאות הנערכים על-ידינו.
  2.       אתה מאשר ומסכים במפורש כי אתה ניגש לאתר ומשתמש בו על אחריותך וחבותך הבלעדית וכל הסיכונים הכרוכים בכך הינם עליך בלבד.
  3.       כאשר אתה מתבקש לספק מידע על-מנת לגשת לחלקים מהאתר או להירשם לאיזה מהשירותים שלנו, אתה מסכים לספק מידע מדויק, אמיתי, עדכני ומלא. ככל שנגיע למסקנה שהמידע שסיפקת אינו שלם, שקרי, מזויף או שאינו מדויק בדרך אחרת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את הגישה שלך לשירותים ולמחוק את חשבונך.
  4.       צורתו ו/או תכונותיו של האתר עשויות להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
  5.       אנו רשאים להפסיק (לצמיתות או באופן זמני) את הפעלת האתר ו/או הצגת איזה מהתכנים ו/או להפסיק את גישתך לאתר, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת וללא כל חבות מצדנו.
  6.       אנו אף שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את הגישה שלך לאתר או השימוש בו על-ידך או על-ידי כל משתמש אחר, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת וללא חבות מצדנו.

 

 1.       יצירת חשבון
  1.       כדי להשתמש בחלק מתכונות האתר, כולל הרשמה לאירועים שלנו, גישה לתכנים מסוימים, הרשמה לקורסים שלנו וביצוע תשלום עבור שירותים וחלקים באתר שהגישה אליהם מותנית בתשלום, הנך נדרש ליצור חשבון ולספק מידע נדרש מסוים. למידע נוסף בדבר האופן שבו אנו משתמשים במידע שאתה מספק לנו, אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו (הזמינה בכתובת https://almainspira.com/privacy-policy/).
  2.       חשבונך מיועד לשימוש האישי שלך בלבד ורק אתה מורשה להשתמש בו. אתה אחראי לשמירה על סודיות שם המשתמש והסיסמה שלך ואינך רשאי לשתף מידע זה או את פרטי החשבון שלך עם אחרים. הנך מתבקש להודיע לנו באופן מידי על כל שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש, בסיסמה או בחשבון שלך.
  3.       אתה רשאי להשתמש בחשבון שלך, ותידרש לספק את פרטי הגישה שלך, כדי לגשת לאותן תכונות באתר ולתוכן מסוים הפתוחים לבעלי חשבונות בלבד. תוכל גם להשתמש בחשבונך כדי להזמין מאתנו שירותים ולהסדיר תשלום עבור שירותים אלה – בעניין זה, אנא פנה למדיניות ההחזרים הכספיים שלנו (שתועמד לעיונך לפני ביצוע הזמנה לשירות כלשהו).

 

 1.       התוכן
  1.       אתה מכיר בכך שהתוכן המוצג באתר, בין אם כתוב או מוצג בצורה כתובה, תמונה, וידאו, אודיו או כל פורמט אחר, מסופק על-ידינו כדי לתמוך בלימודים הרוחניים אשר קידומם הוא מטרת הארגון שלנו. ככל שתוכן כזה כולל מידע עובדתי כלשהו, איננו יכולים להבטיח ולא מציגים מצג כי מידע עובדתי כזה הוא שלם, מדויק או נכון.
  2.       אתה מסכים ומאשר כי כל שימוש או הסתמכות על תוכן כלשהו המוצג באתר הינם על אחריותך בלבד, נעשים על-פי שיקול דעתך הבלעדי ואינם מטילים עלינו כל אחריות או חבות.
  3.       אתה מאשר ומסכים כי אנו עשויים למנוע את גישתך או לבטל את זכותך לגשת לתוכן כלשהו ככל שתפר תנאים אלה.

 

 1.       אתרים חיצוניים
  1.       האתר או השירותים עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים או לאפשר גישה אליהם בדרך אחרת.
  2.       השימוש באתר אינטרנט חיצוני כפוף לתנאי השימוש של אותו אתר חיצוני. איננו לוקחים על עצמנו כל אחריות או חבות ביחס לעמידה של אתר אינטרנט חיצוני בחוקים החלים עליו ואיננו מספקים כל מצג ביחס לאתר אינטרנט חיצוני כזה ולתוכנו, לרבות ביחס לחוקיות, נאותות, זמינות או הפונקציונליות שלהם. מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הרלוונטיים של כל אתר אינטרנט חיצוני שאליו אתה מנווט מהאתר שלנו. איננו אחראים ואיננו נוטלים על עצמנו כל חבות ביחס לתוכן כלשהו אשר פורסם באתר חיצוני.

 

 1.       בעיות טכניות באתר
  1.       איננו מתחייבים כי האתר שלנו יהיה תואם לחומרה או תוכנה בהן אתה עשוי להשתמש, וכי הפעולה והזמינות של האתר שלנו או השירותים שלנו הניתנים באמצעותו יהיו ללא הפרעות או הפסקות ונטולות תקלות.
  2.       איננו אחראים ולא נישא בחבות כלשהי, ללא קשר לסיבה או למשך הזמן, לכל תקלה, אי-דיוק, השמטה או פגמים אחרים במידע הכלול באתר שלנו (לרבות הסתמכות על כל מידע כזה), או לכל עיכוב או הפרעה בהעברתו אליך, או לכל תביעה או הפסד הקשורים באמור.

 

 1.   הגבלות על השימוש באתר ובתכנים
  1.   אינךרשאי להשתמש באתר שלנו, בתוכן או בשירותים כלשהם הניתנים באמצעות האתר שלנו, או ליצור חשבון באתר, אם:
   1.   אינך לפחות בן 18. בהסכמתך לתנאים אלה, אתה מצהיר ומתחייב בפנינו שאתה בן 18 לפחות;
   2.   אתה נרשם תחת שם בדוי או יוצר חשבון עבור כל אדם אחר מלבדך או מאפשר לכל אדם או ישות אחרים להשתמש בחשבון שלך או בפרטי הזיהוי שלך מכל סיבה שהיא;
   3.   אתה פועל עבור או בשם כל אדם אחר מלבדך – לרבות כל ארגון או ישות;
   4.   בכוונתך לעשות שימוש מסחרי באתר, בתוכן או בשירותים שלנו;
   5.   אתה אדם שנחסם או שנאסר עליו מבחינה משפטית אחרת לקבל או להשתמש באתר על-פי חוקי המדינה שבה אתה מתגורר, או שממנה אתה משתמש או ניגש לאתר; או
   6.   גישה או שימוש כאמור נעשים באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תנאים אלה ועם החוקים או התקנות החלים.
  2.   אינך רשאי לעשות איזו מהפעולות הבאות בעת הגישה לאתר או השימוש בשירותים:
   1.   להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד עם תנאים אלה או עם החוקים והתקנות החלים;
   2.   לסייע או לעודד הפרה של תנאים אלה על-ידי אחרים;
   3.   למעט ככל שהותר במפורש בתנאים אלה או בכל חוק חל שאינו ניתן להתניה על-ידי תנאים אלה – להעתיק, לשכפל, לפרסם, להציג, להפיץ, לשדר, לשדר, להתאים, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, להחכיר, להשאיל או להנגיש או לנצל בכל דרך אחרת בכל צורה או בכל אמצעי אתר זה או כל תוכן או כל חלק ממנו;
   4.   להשתמש באתר זה, בכל תוכן או בגישה שהוענקה לך לשימוש באתר ובתוכן לכל מטרה מסחרית;
   5.   להסיר או לשנות הודעות זכויות יוצרים, הודעות סימני מסחר או הודעות קניין רוחני אחרות או סימנים מזהים, סמלים או מקראים הכלולים באתר;
   6.   להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית או לביצוע או קידום פעילויות בלתי-חוקיות; או
   7.   להשתמש באתר באופן העלול להפריע או לשבש את פעולתו התקינה של האתר או את יכולתו של כל אדם אחר לאתר, לשירותים או לכל תוכן.
  3.   אינך רשאי להפר או לנסות להפר את אבטחת האתר, כולל (ללא הגבלה): (א) גישה למידע שאינו מיועדים עבורך או כניסה לשרת או לחשבון של צד שלישי שאינך מורשה לגשת אליהם; או (ב) ניסיון לחקור, לסרוק או לבדוק את הפגיעות של מערכת או רשת או להפר אמצעי אבטחה או אימות ללא אישור מתאים (או להצליח בניסיון כזה).
  4.   אתה האחראי הבלעדי ותהיה חב בכל חבות בגין כל הפרה של המצגים וההתחייבויות שלך על-פי תנאים אלה ולתוצאות של הפרה כזו (לרבות כל אובדן או נזק לחברה או לצד שלישי כלשהו).

 

 1.   היעדר אחריות
  1.   בעצם השימוש באתר, אתה לוקח על עצמך את מלוא האחריות לגישתך לאתר ולשימוש בכל תוכן. החברה לא תהיה אחראית לכל תביעה, אובדן או נזק הנובעים מהשימוש באתר ו/או בכל תוכן.
  2.   במידה המרבית המותרת על-פי דין, האתר, השירותים והתכנים מסופקים "כמות שהם" (as is) ו"לפי זמינות" (as available), עם כל הפגמים הקיימים בהם וללא אחריות מכל סוג שהוא, והחברה מתנערת בזאת מכל אחריות ותנאים ביחס לאתר, לשירותים ולתכנים, בין אם מפורשים, משתמעים או סטטוטוריים, כולל (אך לא רק) כל אחריות ביחס לשלמות, דיוק, זמינות, עמידה בזמנים, שימושיות, אבטחה, אמינות או אי-הפרה של זכויות צד שלישי, וכל אחריות משתמעת ביחס לסחירות, לאיכות או להתאמה למטרה מסוימת.
  3.   החברה איננה: (א) אינה מספקת הבטחות ובטחונות כלשהם ביחס לדיוק, לשלמות או לתועלת של כל מידע המסופק במסגרת השירותים; או (ב) מאמצת, תומכת או מקבלת אחריות כלשהי ביחס לדיוק או לאמינות של כל דעה, עצה או הצהרה שנעשו על-ידי כל צד שאינו החברה. החברה לא תהיה אחראית בשום מצב לכל אובדן או נזק הנובע מהסתמכות של אדם כלשהו על מידע או תוכן אחר המתפרסם באתר או במסגרת השירותים, או מועבר למשתמשים כלשהם או על-ידם.
  4.   בעוד שאנו עושים מאמץ לשמור על האתר במצב תפעולי תקין ועל תכניו מדויקים ומלאים, איננו יכולים להבטיח כי תפעול האתר יהיה רציף וללא הפרעות, ללא תקלות וללא באגים, כי תוכנו יהיה מדויק, שלם וללא שגיאות וכי הגישה לשירותים תהיה רציפה וזמינה בכל עת.
  5.   תוכן שנוצר על-ידי צדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) כל דעה, עצה, הצהרה, פוסט, תגובה או מידע אחר הזמין באמצעות האתר או כחלק מהשירותים אך לא במישרין על-ידי החברה, הינם באחריות מחבריהם ואין בהכרח אפשרות להסתמך עליהם. מחברים אלה הם האחראים הבלעדיים לתוכן כזה ואנו איננו נוטלים על עצמנו כל אחריות או חבות ביחס לתוכן של צד שלישי. יחד עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר כל תוכן של צד שלישי כאמור (לרבות תוכן כזה שנוצר על-ידך) ככל שאנו סבורים שהוא בלתי חוקי, אינו עומד בתנאים אלה או בכל מדיניות אחרת של החברה או שהינו בלתי הולם או שאינו עולה בקנה אחד עם המטרות, העקרונות והסגנון של האתר.

 

 1.   הגבלת אחריות
  1.   ככל שהדבר אינו אסור על-פי חוק, בשום מקרה לא יהיו החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, בעלי מניותיה ו/או סוכניה, אחראים: (א) לכל נזק ישיר, עקיף, אגבי, מיוחד, עונשי, לדוגמא או תוצאתי כלשהו; (ב) אובדן הכנסות, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, אובדן מוניטין, הפרעה לעסקים או כל הפסד, פגיעה, תביעה, חבות או נזק אחרים מכל סוג שהוא, הנובעים בדרך כלשהי מאיזה מהבאים: (1) הגישה או השימוש שלך, חוסר יכולתך להשתמש או הסתמכותך על האתר, השירותים, כל תוכן ו/או אתר אינטרנט חיצוני; (2) כל שגיאה, השמטה או אי-דיוק אחרים בכל תוכן הכלול באתר ו/או באתר אינטרנט חיצוני; או (3) כל עניין אחר הקשור לאתר, לשירותים, לתוכן ו/או לאתר אינטרנט חיצוני כלשהו, ללא קשר לתורת האחריות (בין אם מבוססת על חוזה, עוולה נזיקין או אחר), גם אם נודע לחברה על האפשרות לנזקים כאמור וגם אם הסעד המפורט להלן אינו משיג את מטרתו המהותית; (ג) בגין נזק ו/או עלות ו/או חבות הנוסעים מתביעות צד שלישי כלשהו נגדך.
  2.   אנו לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה ממתקפת מניעת שירות מבוזרת (distributed denial-of-service attack), וירוסים או דבר מה טכנולוגי מזיק אחר שעלול להדביק את ציוד המחשב, תוכנות המחשב, הנתונים או כל חומר קנייני אחר שלך עקב שימושך באתר שלנו או כתוצאה מהורדת כל תוכן או קובץ שפורסם בו, או בכל אתר אינטרנט המקושר אליו.
  3.   בשום מקרה לא תעלה אחריותה הכוללת של החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה ו/או סוכניה, כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, לכל נזק בקשר עם האתר, התכנים והשירותים (למעט במקרה של דרישות על-פי הדין ביחס לנזקי גוף) על סכום של עשרה שקלים חדשים (10 ₪).
  4.   כל עילת תביעה מצדך ביחס לאתר ו/או לשירות, חייבת להיות מועלית על-ידך תוך שנה אחת (1) לאחר שנוצרה.
  5.   תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה או הגבלה של חבות בגין נזקי גוף, או בגין נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שייתכן שההגבלות לעיל אינן חלות עליך בתחומי שיפוט אלה.

 

 1.   שיפוי

אתה מתחייב לשות ולפטור מחבות את החברה ואת מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, סוכניה, שותפיה ומי שהעניקו לה רישיונות, מפני וכנגד כל נזק, הפסד, חבות והוצאה מכל סוג שהוא (לרבות שכר טרחת עו"ד ועלויות משפטיות סבירות), הקשורים לכל דרישה או תביעה שיוגשו כנגד החברה על-ידי משתמש כלשהו ו/או כל צד שלישי אחר, עקב או כתוצאה משימושך באתר או בשירותים, הפרה על-ידך של תנאי שימוש אלה, זכויות צד שלישי כלשהו ו/או חוקים או תקנות רלוונטיים כלשהם.

 

 1.   בעלות וקניין רוחני
  1.   האתר מכיל חומרים ומידע קנייניים שבבעלות החברה או מי שהעניקו לחברה רישיונות, והוא מוגן על-ידי חוקי הקניין הרוחני הרלוונטיים וחוקים אחרים, לרבות (אך לא רק) דיני סימני מסחר וזכויות יוצרים.
  2.   כל זכויות היוצרים באתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי החברה ובשירותים המוצעים על-ידי החברה הינן בבעלותה הבלעדית של החברה (ו/או של מי שהעניקו לה רישיונות). כל הזכויות ביחס לכל האמור לעיל שמורות לחברה.
  3.   לא מוענקת לך כל זכות ו/או רישיון, או בעלות (לרבות בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות) באתר או בתוכן כלשהו, למעט כמפורט במפורש בתנאים אלה.
  4.   על-ידי שליחת תוכן לאתר, כולל משוב, אתה מעניק באופן אוטומטי לנו ולמשתמשים אחרים רישיון בלתי חוזר, תמידי, ניתן להעברה, לא בלעדי, משולם במלואו וגלובלי להשתמש, להפיץ, לשכפל, להתאים (לרבות על-ידי עריכה וביצוע שינויי פורמט בתוכן שלך), לפרסם, לתרגם, לבצע בפומבי ולהציג בפומבי את התוכן שלך באתר, במלואו או בחלקו.
  5.   החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש על-פי תנאים אלה.
  6.   אתה מסכים כי סימן המסחר, השם המסחרי, סימן השירות, הגרפיקה, הלוגו ומאפייני מותג אחרים של החברה המשמשים בקשר עם האתר והשירותים, בין אם רשומים ובין אם לאו, הינם רכוש החברה (ביחד: "סימני החברה"). אין דבר בתנאים אלה המקנה לך זכות להשתמש או להציג את סימני החברה בכל דרך שהיא.
  7.   השימוש באתר, בשירותים או בתכנים או בכל חלק מהם, למעט שימוש כפי שהותר בתנאים אלה, אסור בהחלט, מפר את זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של אחרים, ועלול להטיל עליך אחריות וחבות במישור האזרחי והפלילי, לרבות נזקים כספיים אפשריים בגין הפרת זכויות יוצרים.
  8.   ככל שאתה סבור שתוכן או דבר מה אחר באתר מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, אנא פנה אלינו באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected].

 

 1.   סיום
  1.   במידה המרבית המותרת על-פי חוק, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, על-פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת לך, לתקן או לשנות את האתר, התוכן או השירותים ולסיים, לשנות, להשעות או להפסיק כל היבט של האתר או את גישתך אליהם. אנו עשויים גם להחיל כללים והגבלות על השימוש באתר או בכל חלק ממנו או להגביל בדרך אחרת את גישתך לאתר או לכל חלק ממנו ללא הודעה מוקדמת.
  2.   ככל שתפר תנאים אלה או חוקים או תקנות רלוונטיים כלשהם, אנו רשאים להשעות (לכל פרק זמן) או להפסיק את יכולתך לגשת לאתר או לשירותים כלשהם, מבלי לפגוע בזכותה של החברה לשיפוי בגין נזקיה ובגין כל זכות וסעד אחרים.
  3.                      אתה רשאי לסגור ולבטל את חשבונך בכל עת באמצעות משלוח הודעה על כך לחברה (באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]). לאחר מכן תפעל החברה לסגירת חשבונך תוך זמן סביר.
  4.   במקרה של סיום תנאים אלה, מכל סיבה שהיא, ההוראות אשר מטבען ממשיכות לחול מעבר לסיום (כולל, ללא הגבלה, הוראות סעיפים 11, 12, 13, 14, 15.4, 15.5, 16 ו- 17.1) ישרדו סיום כאמור וימשיכו לחול.
  5.   עם סיום תנאים אלה, עליך להפסיק כל שימוש באתר, בתוכן ו/או בשירותים ולהימנע מגישה או מניסיון לגשת לחשבונך.

 

 1.   החוק החל וסמכות השיפוט
  1.   תנאים אלה יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ויפורשו בהתאם להם, ללא שתינתן תחולה לכללי ברירת הדין שלה. אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר בינלאומי של טובין (CISGלא תחול על תנאים אלה.
  2.   הנך מסכים בזאת באופן בלתי חוזר לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל, לפתרון כל מחלוקת ביחס לתנאים אלה או על-פיהם או הנובעת מהם, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית ולמקום השיפוט בבתי משפט אלה ומוותר על כל התנגדות בטענה של פורום לא נאות. על אף האמור לעיל, אתה מסכים כי החברה עדיין תהיה רשאית להגיש בקשה לסעד מניעתי בכל תחום שיפוט ככל שהחברה תזדקק לסעד של צו מניעה מידי על-מנת להגן על זכויותיה.

 

 1.   הודעות והודעות
  1.   אתה מסכים בזאת לקבל התראות, הודעות ועדכונים (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים לנייד, הודעות רשת ובכל מדיה אחרת): (א) בקשר לאתר ו/או לשימושך באתר; (ב) בקשר לחשבונך ולשירותים כלשהם שהוזמנו על-ידך באמצעות האתר; וכן (ג) תקשורת המכילה חומר שיווקי ופרסומות.
  2.   אם יש לך שאלות או הערות בנוגע לתנאים אלה, אנא פנה אלינו בכתובת: [email protected].

  

 1.   שונות
  1.   ככל שייקבע כי הוראה כלשהי בתנאים אלה הינה בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תתפרש, תוגבל, תשונה או תימחק, במידה הדרושה כדי לבטל כל העדר תוקף או יכולת אכיפה, ושאר ההוראות בתנאים אלה יישארו במלוא תוקפן.
  2.   שום ויתור מצד החברה על זכות כלשהי על-פי תנאים אלה לא ייכנס לתוקף אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על-ידי נציג מורשה של החברה. שום ויתור מצד החברה על כל זכות בעבר או בהווה הנובעת מכל הפרה או אי ביצוע לא ייחשב כוויתור על כל זכות עתידית הנובעת מתנאים אלה.
  3.   אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון משנה או להעביר בכל דרך אחרת איזו מזכויותיך ו/או התחייבויותיך על-פי תנאים אלה. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר חלק או את כל התנאים הללו לצד שלישי כלשהו בקשר עם מיזוג, רכישה, מכירת נכסים, מכוח דין או בכל דרך אחרת. תנאים אלה יהיו מחייבים, ויחולו לטובתם, של הצדדים להסכם זה ויורשיהם והנמחים המורשים שלהם, בהתאמה.
  4.   תנאים אלה לא יוצרים התחייבות כלשהי של החברה כלפי צדדים שלישיים כלשהם, והם לא ייחשבו כיוצרים זכויות או עילות כלשהן עבור צדדים שלישיים.
  5.   אנו עשויים לשנות תנאים אלה מעת לעת, לפי שיקול דעתנו הסביר, מבלי לספר הודעה כלשהי מראש. כל שינוי בתנאים אלה ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר. המשך שימושך באתר ו/או בשירותים לאחר פרסום התנאים המעודכנים ייחשב כקבלה על-ידך של כל שינוי כאמור.

 

עדכון אחרון: 10 דצמבר 2023

Scroll to Top
דילוג לתוכן