Group-3.jpg
שלב 2 - ב

מלכה

סודות הנשיות האמיתית

מלכה היא אישה רבת עוצמה ובטוחה בעצמה,
מאחר שהיא יודעת להקשיב לרוח שלה וללכת אחריה.
זה מאפשר לה לבחור, ליצור ולמשוך אל תוך חייה את כל מה שהיא רוצה ולהגשים את ייעודה מתוך חופש ושמחה.

האם את שואלת את עצמך חלק מהשאלות הבאות?

לנשים שהן מלכות במהותן יש תשובות לשאלות אלה, אבל עבור רוב הנשים אלו סודות. סמינר המלכה שופך אור על הסודות הללו:​

סוד היופי
יפה מבפנים ומבחוץ

עוצמת הרכות
ההבדל המהותי בין גברים לנשים

סוד שומרת הלהבה
השליחות הגבוהה של הנשיות על פי תוכנית הבריאה

סוד הנשמה התאומה
כיצד למצוא אותה ואיך לשמר את תדר האהבה

בחר בך הבורא מכל ברואיו,
להיות מלכה בבריאה.
את נולדת ונועדת לשאת על ראשך,
בגאון:
את כתר ההוד וההדר
את כתר העוצמה שבעדינות 
את כתר הזוגיות הנשגבת
את כתר האור לעולם כולו!

כל צעד שלך – אצילות וזקיפות קומה
כל מבט שלך – טוהר והשראה
כל חיוך שלך – שמחה ותקווה
כל מילה שלך – חסד וחוכמה
את, שיודעת מי את ונאמנה לחוקי בוראך
את,
אישה מלכה!

עלות מלכה

התפיסה הכלכלית החדשה של בית הספר של Alma Inspira בנויה משילוב ואיזון של שלושה עקרונות:

כדי ליישב בין שלושת העקרונות הללו, התשלום עבור הלימודים אינו אחיד.
לכל אדם ניתנת ההזדמנות לשלם כפי יכולתו ועל פי מידת יושרו.

Scroll to Top
דילוג לתוכן