Group-42-3.png
שלב - 3

סיפורים לנשמה

חוכמה עתיקה לעת החדשה

“היו היה…”
מאז ומעולם לסיפורים היה כוח לגעת ברוח האדם, 
משום שלסיפורים, כמו לכל האומנויות, יש יכולת לעקוף את האינטלקט ולהיכנס פנימה היישר לנשמה. 

במילים אחרות, סיפורים יכולים לפתוח חסימות בעולמו הפנימי של האדם, ולעורר אותו מהתרדמת הרוחנית, בה הוא עשוי לשהות רוב ימי חייו. ‘סיפורים לנשמה׳ הוא הזמנה להניח בצד את כל התשובות שיש לאינטלקט לכל הקונפליקטים והקשיים בחיי היומיום, ולהיפתח לדרך חיים פשוטה אך עמוקה, על פי חוכמה עתיקת יומין שנשתכחה. 

הקורס מורכב משמונה סיפורים מהתלמוד ומהמסורת החסידית והוא הזמנה לחוות עולם מופלא בו פיות, מלכים, משרתות, חוזים בכוכבים (ואפילו זונה אחת!), נותנים שיעורים מאלפים למשמעות האמיתית של החיים.

‘סיפורים לנשמה׳ נוגע בנושאים הבאים:

סיפורים לנשמה הוא שלב-3 בתוכנית הלימודים, ומטרתו להרחיב ולהעמיק את יכולת הרוח לתפוס ידע גבוה.

* התכנים של חדר כושר לחיים/סמינר מלכה/סיפורים לנשמה יהיו זמינים לחצי שנה ממועד ההרשמה. עבור תלמידים אשר ימשיכו ללימודים בתוכנית ההכשרה, מכלול התכנים הקודמים יהיה נגיש עד תום תוכנית הלימודים.

Scroll to Top
דילוג לתוכן