סיפורים לנשמה הוא שלב 3 בתוכנית הלימודים

התפיסה הכלכלית של Alma Inspira

התפיסה הכלכלית החדשה של בית הספר של Alma Inspira בנויה משילוב ואיזון של שלושה עקרונות:

כדי ליישב בין שלושת העקרונות הללו, התשלום עבור הלימודים אינו אחיד.
לכל אדם ניתנת ההזדמנות לשלם כפי יכולתו ולפי מידת יושרו.

כמות:

לפניות בנושאים כלליים  – רוני הוד


לפניות בנושא תשלום  – אילן טלמור

Scroll to Top

התפיסה הכלכלית החדשה של בתי הספר של Alma
בנויה משילוב ואיזון של שלושה עקרונות:

דילוג לתוכן