gym_data.png
שלב 2 - א

חדר כושר לחיים

אימון של הרוח

חדר כושר לחיים זה קורס אשר מטרתו לאפשר לכל אדם להכיר, לפתח ולחזק את רוחו, מה שיאפשר לו לתקן את חסרונותיו ולהביא להגשמת כישרונותיו, בכל תחומי החיים.

הקורס מציג דרכי יישום של ידע גבוה בתוך חיי היומיום, במטרה לפתח את היכולת להבחין בין קול הרוח, שהוא ה- אני האמיתי של האדם, לבין האינטלקט והרגשות. האבחנה המדוייקת בין רגשות לרוח, תהיה הבסיס למהפכה בתחום הטיפול הנפשי של האדם החדש בעולם החדש. הקורס נוצר בהשראת פענוח הקודים של יציאת מצרים, והאימון הרוחני אשר העביר משה את בני ישראל במדבר.

חדר כושר לחיים בנוי מעשרה ׳תרגילים׳.

כל אחד מהתרגילים מתייחס להיבט אחר של הקיום האנושי,
ויחד הם מגלים ומלמדים איך נכון לחיות.

אין דבר העומד בפני רוח חזקה! היא תוכל לצלוח כל קושי, ולהעפיל אל פסגת כל הר!

חדר כושר לחיים הוא שלב 2-א בתוכנית הלימודים

עלות חדר כושר לחיים

התפיסה הכלכלית החדשה של בית הספר של Alma Inspira בנויה משילוב ואיזון של שלושה עקרונות:

כדי ליישב בין שלושת העקרונות הללו, התשלום עבור הלימוים אינו אחיד.
לכל אדם ניתנת ההזדמנות לשלם כפי יכולתו ועל פי מידת יושרו.

לקריאת המאמר השלם על התפיסה הכלכלית של Alma Inspira – לחצו כאן

Scroll to Top
דילוג לתוכן