תקנון כללי – תוכנית ההכשרה – בית הספר Alma Inspira

תקנון כללי – תוכנית ההכשרה – בית הספר Alma Inspira


מידע כללי


אנו עומדים בתקופה הגורלית ביותר בהיסטוריה האנושית – תקופת הדין האחרון של אחרית הימים.
בית הספר הוא קריאת השכמה לרוח האדם, להיזכר ולהגשים את משימתה הייחודית בבריאה בשעה גורלית זו, ולרתום אותה לטובת האנושות כולה.
בית הספר מבוסס על ידע גבוה של חוקי הבריאה, המעניק תשובה לכל שאלה בנוגע לקיום האנושי. ידע זה הוא ההתגלות האחרונה של האור לאנושות, לו היא זקוקה כיום בדחיפות, לאור צו השעה, על מנת לצלוח את המעבר מהעולם הישן – לעולם החדש.
גולת הכותרת של בית הספר היא תוכנית ההכשרה – התוכנית לידע גבוה של חוקי הבריאה, אשר פותחת בפני המחפש הרציני את ‘ספר הבריאה’ וחושפת בפניו את כל מה שמצוי בין הבורא לאדם.


לימודים על בסיס סמסטריאלי וקצב הלמידה המומלץ


במקור, תוכנית ההכשרה ארכה שנתיים, בחלוקה לארבעה סמסטרים. מסיבה זו, תכני תוכנית ההכשרה מחולקים לפי סמסטרים. אולם, עם ההאצה בהתפתחות האירועים, גם תכני התוכנית יהיו עתה זמינים עבור התלמידים ללמידה בקצב מואץ. כל אחד מוזמן להתקדם בקצב המתאים לו (כלומר תלמידים יכולים להתקדם מהר יותר מהתכנון המקורי של שיעור לשבוע לאורך סמסטר בן חמישה חודשים). עם זאת, איננו ממליצים ללמוד בקצב של יותר משיעור ביום, כדי שתהא שהות מסוימת להטמעת החומרים.

משמעות המונח “סמסטר” בתקנון זה אינה פרק זמן מסוים אלא אסופת תכנים מסוימת המיוחסת על-פי התכנית המקורית לסמסטר ספציפי. לכן, תלמיד בתוכנית לא משלים “סמסטר” לאחר חלוף פרק זמן מסוים, אלא לאחר שסיים ללמוד את כל התכנים הנכללים באסופת התכנים של הסמסטר הנלמד. 
התכנים של כל סמסטר יהיו נגישים למשך חצי שנה מיום הרישום לאותו הסמסטר.
כאמור, התכנים בתוכנית מחולקים לארבעה סמסטרים, כאשר לפני שיתאפשר לתלמיד לגשת לתכנים של סמסטר מסוים עליו: (א) להשלים את לימוד התכנים של הסמסטר שקדם לו (למעט במקרה של הסמסטר הראשון כמובן); ו-(ב) ליצור קשר עם אילן טלמור, האחראי על הסדרי תשלום ב-Alma, לאשרר או להסדיר את התשלום עבור הסמסטר החדש ולחתום על כתב התחייבות לתשלום. רק לאחר ביצוע שלבים אלה תתאפשר הגישה לתכנים של סמסטר נוסף.
לפני תחילת הלימודים בתוכנית וכתנאי למתן גישה לתכני התוכנית, על כל תלמיד לחתום על “טופס הצהרה לתלמידי תכנית ההכשרה” אשר יישלח אליכם. ללא חתימה על הטופס לא תתאפשר גישה לתכני התכנית.

עם הרישום לתוכנית ההכשרה ייפתחו בפני כל תלמיד תכני הסמסטר הראשון בקצב של שיעור ליום, עד פתיחה מלאה של כלל תכני הסמסטר. כל תלמיד יכול לבחור את הקצב הרצוי לו, אך מומלץ לא לעבור שיעור ליום.

לאחר מכן, עם ההסדרה של הרישום לכל סמסטר נוסף, ייפתחו בפני התלמיד התכנים של אותו הסמסטר בקצב של שיעור ליום. למען הסר ספק, מדובר בתכנים מצטברים, כך שניתן יהיה לחזור על תכני הסמסטר הקודם בכל עת לאורך התוכנית.

 לאחר סיום התוכנית, ישנה אפשרות להשתלבותם של בוגרי התוכנית בהמשך בניה פעילה של עצמם ושל בית הספר, משום שתוכנית ההכשרה היא למעשה תוכנית לכל החיים. 


מבנה התוכנית


• לימודים על בסיס סמסטריאלי – כל סמסטר כולל שיעורי זום מוקלטים המועברים על ידי חגית רבי. לכל שיעור נלווה חומר קריאה, אותו נדרשים התלמידים לקרוא לפני השיעור לפחות פעם אחת. את חומר הקריאה ניתן להוריד מהמערכת המקוונת כקובץ דיגיטלי, שאותו גם ניתן להדפיס.

• לצד השיעורים המוקלטים, לתלמידי תוכנית ההכשרה יינתנו מעת לעת שיעורי זום בלייב עם חגית רבי – בכפוף לזמינותה ולנסיבות התקופה.

• תכני כל סמסטר יישארו פתוחים למשך חצי שנה ממועד הרישום לסמסטר.  

• ככל שתלמיד יהיה מעוניין להמשיך בלימודיו מעבר לסמסטר הראשון, ויסדיר את התשלום עבור הסמסטרים הבאים, תכני הסמסטר הראשון, וכל סמסטר שבא אחריו ייוותרו פתוחים עבורו, אף מעבר לחצי שנה, ועד למועד סיום הסמסטר האחרון אליו הוא נרשם, דהיינו חצי שנה ממועד הרישום לסמסטר האחרון.

• לחברי תוכנית ההכשרה 2 גם יוצמדו בוגרים של תוכנית ההכשרה, אשר יעמדו בראש מערך הליווי של התלמידים החדשים. מערך הליווי הוקם כדי לתת מענה לשאלות שעולות במהלך הלימודים, בירורים לגבי מושגים שנלמדים, תמיכה בתהליך ההשלה של הישן, ומתן דיוקים נדרשים.

• מעת לעת, וככל הניתן בשאיפה לפעם בחודש, תתקיים ‘חגיגת רוח’ שהיא אירוע חווייתי של כחצי יום, בו ייפגשו חברי שני המחזורים של תוכנית ההכשרה ללימודים ובניה משותפת. הקלטה של האירוע תהיה זמינה עבור תלמידים שאינם יכולים להשתתף באירוע מסיבות שונות, או בשל מגורים בחו”ל. שימו לב שלאור המצב הבטחוני בישראל ומגבלות שחלות על התאספויות, לא נוכל לערוב לקיום חגיגות הרוח בתדירות קבועה. פרטים מלאים יימסרו לתלמידי התוכנית עם הרישום.

• לרשות שני המחזורים של משתתפי התוכנית עומד פורום – רשת חברתית חדשה, אשר מהווה מקום תמיכה לכל תלמידי תוכנית ההכשרה ובו מתקיימים שיתופים בתדר גבוה.

• מעת לעת, Alma עשויה לקיים לימודים שהם הפעלות אנרגטיות במקומות מיוחדים בטבע ברחבי ארץ ישראל, בהדרכת חגית רבי או אחד מבוגרי תוכנית ההכשרה שיהא אמון על כך.

• מעת לעת, ובשאיפה שלוש פעמים בשנה, יתקיימו אירועים מיוחדים במקומות שונים בארץ. שימו לב שאופי ההתכנסויות, קיומן והמגבלות החלות עליהן יכול להשתנות בהתאם למצב הבטחוני או נסיבות אחרות.

• מפגשים בינלאומיים בארץ ובחו”ל יתקיימו במידת האפשר בין תלמידי בתי הספר בארץ ובעולם, לבין קהילות אשר שותפות לאותו חזון. מפגשים אלה עשויים להתקיים בישראל או בחו”ל (במסגרת משלחות המאורגנות מעת לעת על-ידי Alma אשר לתלמידי התוכנית תינתן האפשרות להירשם אליהן – בכפוף לאילוצים ולנסיבות).

• תכני התוכנית מיועדים לדוברי עברית מכל רחבי העולם.

• בכדי לאפשר לתלמידי תוכנית ההכשרה 2 להמשיך ולחזק את שרירי הרוח שלהם, בעודם מטפסים במעלה ההר, תכני הקורסים בשלבים 2 + 3 (“חדר כושר לחיים”, “מלכה” ו”סיפורים לנשמה”) יהיו זמינים לתלמידי תוכנית ההכשרה 2 לכל אורך התוכנית, בכפוף להמשך עמידתם בהסדר התשלום האישי.


תכני הלימוד על פי הספר “באור האמת – המסר של הגראל” ו-“הקריאות מהבריאה הבראשיתית”


תוכנית ההכשרה של Alma Inspira מבוססת על לימוד תכני היצירה “באור האמת – המסר של הגראל” מאת עבד-רו-שין, כפי שפורסמה בשנת 1941.
ספר זה, בהתאם לתוכנית הרוח של כל אדם ואדם, מאפשר להרחיב את הכלים ולהיזכר במשימת הרוח הגבוהה, לה נדרשת האנושות כיום.
הספר נכתב במקור בשפה הגרמנית, והוא מצוי בתהליך תרגום לשפה העברית. תלמידי תוכנית ההכשרה יקבלו גישה לפרקים המתורגמים לפי התקדמותם בתוכנית הלימודים.
בנוסף, חלקים נבחרים מתוך “הקריאות מהבריאה הבראשיתית” – שהם בבחינת המשך, ביאור והרחבה של “המסר של הגראל” בימינו – יתורגמו אף הם במהלך הלימודים, ויישלחו לתלמידים מעת לעת.
התרגום לעברית של היצירות הללו הם קניינו הרוחני של בית הספר, וכל הפצה שלו, ללא אישור בכתב מהנהלת בית הספר, אסורה על פי חוק.
מדובר בתכנים גבוהים מאוד, המשיתים אחריות רוחנית על הקורא, ולכן חל איסור מוחלט על העברת התכנים הללו לאנשים שאינם לומדים בתוכנית ההכשרה. בהתאם, כל התלמידים אף נדרשים לחתום על התחייבות בכתב בנושא זה.


נגישות לתכני הלימודים


תכני הלימודים עבור סמסטר נקוב ייפתחו במלואם עם השלמת הרישום לאותו הסמסטר. קצב ההתקדמות בחומרי הלימוד תלוי בתלמיד.

ככל שייקבעו מועדים מיוחדים לשיעורי זום עם חגית רבי, הודעה על כך תימסר מראש בקבוצת הוואסטאפ השקטה של תוכנית ההכשרה 2. השיעורים הללו יוקלטו וייערכו, ולאחר מכן יהיו זמינים לצפייה במערכת המקוונת של בית הספר.
הודעה מסודרת על העלאת התכנים למערכת המקוונת תישלח לתלמידי תוכנית ההכשרה 2 בקבוצת הוואטסאפ השקטה.
לא יתקיימו שיעורים בשבתות ובמועדי חגי ישראל (אם כי במקרים מסוימים ייתכנו שיעורים בימי שישי, במוצאי שבת, בבוקר ערב חג או במוצאי חג – ככל שהנסיבות ואילוצי בית הספר יחייבו זאת). 


חגיגות רוח, חגים והתכנסויות מיוחדותחגיגות רוח

מעת לעת ניפגש פנים מול פנים להחליף קרינות וללמוד יחדיו בכינוסים המכונים ‘חגיגות רוח’. ‘חגיגות הרוח’ יערכו במקומות שונים ברחבי הארץ, לרוב באולם מסודר עם מיזוג/חימום, שירותים וחניה נגישה. ייתכנו גם אירועים בחיק הטבע. בעוד שברוב האירועים ההשתתפות מותרת רק לתלמידי ובוגרי תוכנית ההכשרה, חלק מהאירועים עשויים להיות פתוחים גם בפני בני משפחותיהם של תלמידי תוכנית ההכשרה.
ההשתתפות בחגיגות הרוח היא אופציונלית וכרוכה בתשלום סמלי לכיסוי הוצאות מקום ההתכנסות, מעבר לשכר הלימוד. התשלום ייגבה מבעוד מועד על בסיס הרשמה מוקדמת, וזאת בכדי שנוכל לשריין מקום מתאים. לא יינתנו החזרים כספיים במקרה של אי הגעה.
חגיגת הרוח תהיה פתוחה עבור תלמידים של שני המחזורים של תוכנית ההכשרה, בה יתכנסו תלמידי שני המחזורים להחלפת קרינות וללמידה משותפת. הגעה פיזית למקום המפגש היא אופציונלית. המפגש יועבר גם בזום ויוקלט לטובת מי שאינם יכולים להשתתף. השיעור המוקלט יעלה למערכת המקוונת תוך מספר ימים.
מקום ההתכנסות של חגיגת הרוח נתון לשינויים, לאור כמות המשתתפים הצפויה. פרטים נוספים יישלחו לתלמידים לקראת מועד החגיגה. 

חגים

בפני תלמידי תוכנית ההכשרה אף עומדת ההזדמנות לחגוג יחדיו שלושה חגים מדי שנה.
ישנה חשיבות מיוחדת להתכנסות ולחיגה משותפת בימות החג.
הוצאות החג – ל-Alma Inspira: השתתפות בחגיגה המשותפת היא אופציונלית, וכרוכה בתשלום נוסף, מעבר לשכר הלימוד. התשלום נועד לכיסוי הוצאות האולם, קישוט ופרחים לימי החג.
התשלום ייגבה דרך בית הספר בהרשמה המוקדמת לפני כל חג.
ככל שההשתתפות בחג כרוכה בלינה במקום או בקרבתו, Alma עשויה לסייע בארגון הסדרי לינה מתאימים (אם כי אין התחייבות לכך) – אך בכל מקרה הסדרי הלינה הינם באחריות התלמיד ועל-חשבונו ועלותם אינה כלולה בשכר הלימוד.

התכנסויות מיוחדות אחרות

מעת לעת יהיו התכנסויות מיוחדות עבור תלמידי תוכנית ההכשרה. למשל, במקרה של ביקור מיוחד. התכנסויות אלה ייערכו באותה המתכונת של חגיגות הרוח, ובכלל זאת יהיו הרשמה מוקדמת ותשלום נפרד לכיסוי הוצאות האירוע. 


התנדבות לצוותים השונים – הבניה מעלה


 
מידע על הצוותים ופניות לפי נושא

כולנו בונים את בית הספר. הבניה נעשית באופן המשלב עבודה משותפת של כל חברי תוכנית ההכשרה.
הבהירות והשקיפות בנוגע לפעילות בית הספר וההשתלבות בצוותים השונים בו, עומדת לעינינו תמיד!
פרטים לגבי הצוותים השונים ומבנה בית הספר יישלחו בדוא”ל לכל תלמיד חדש עם הצטרפותו לתוכנית ההכשרה, ויהיו זמינים לכולם אף בפורום בשלב תוכנית ההכשרה. מעת לעת יישלח עדכון בנושא, עם גדילתו של בית הספר והיווצרותם של צוותים חדשים.
תלמידים המעוניינים להתנדב באחד הצוותים מוזמנים לפנות לראש הצוות לפרטים נוספים. שאלות בנוגע לנושאים ספציפיים, תחת פעילותו של צוות מסוים, יש להפנות לראש הצוות. 

התנדבות לצוותים השונים

תוכנית ההכשרה כשמה כן היא – תפקידה להכשיר אותנו למצוא את ייעודנו הגבוה, וליטול תפקיד פעיל בבניה מעלה, כל איש ואישה לפי כישרונותיו וכישרונותיה.
גילוי הייעוד בא מתוך ההגשמה, שמתחילה בעשייה מלאת חדווה. חברי הצוותים השונים יוצרים קשרי אחווה ורשת תמיכה אמיתית אלה לאלה, וכן נהנים מהפריה הדדית.
קחו בחשבון שהרוב המכריע של תלמידי תוכנית ההכשרה המתנדבים, ובכללם ראשי הצוותים, אינם מקצוענים בתחום בו הם פועלים ב-Alma. מדובר בהגשמה של תוכנית רוח גבוהה, לה הם הוכשרו, והנדבכים שלה נגלים בפניהם ככל שהעבודה מתקדמת.
לכן אל תהססו לפנות, במחשבה שאינכם בעלי הכישורים המתאימים. הכינו אתכם הרבה מעבר לידיעתכם! 


תוכנית ההכשרה ומדיניות תשלומיםשלושת עקרונות
Alma ושלוש רמות מחיר

התפיסה הכלכלית החדשה של בתי הספר של Alma בנויה משילוב ואיזון של שלושה עקרונות:
• רק מי שנותן משהו, יכול באמת להעריך את מה שהוא מקבל – על פי חוק הבריאה שאין קבלה ללא נתינה.
• רק תשתית כלכלית חזקה מאפשרת לכל ארגון (גם לארגון רוחני), להעניק שירות איכותי לאורך זמן.
• על פי חוקי הבריאה, לכל אדם ישנה זכות מולדת להגיע לאמת, ללא תלות במצבו הכלכלי.
כדי ליישב בין שלושת העקרונות הללו, התשלום עבור הלימודים אינו אחיד – לכל אדם ניתנת ההזדמנות לשלם כפי יכולתו ועל פי מידת יושרו.
קיימות ארבע רמות מחיר שונות, בהתאם ליכולתו הכלכלית האמיתית של כל אדם. פרטים לגבי רמות המחיר השונות כבר נמסרו במייל האוטומטי שנשלח טרם הרישום. ייתכן ורמות המחיר ישתנו עם הזמן.

שכר הלימוד אינו כולל:

• השתתפות בחגיגות רוח ואירועים נוספים
• השתתפות בחגים
• הסדרי לינה (ככל שיידרש לצורך חגיגות רוח, אירועים וחגים)
• נסיעות לחו”ל (במסגרת משלחות בית הספר)

תנאיי תשלום ומדיניות

• לזוגות המשתתפים בתוכנית תינתן הנחה של 50% על בן הזוג השני, לפי רמת המחיר המלאה.
• התשלום עבור התוכנית נעשה על בסיס סמסטר.
• ישנה אפשרות לפריסה של שכר הלימוד עבור כל סמסטר עד 12 תשלומים, דרך חברת האשראי.
• חשוב להדגיש ולהבהיר כי ככל ששכר הלימוד עבור סמסטר מסוים נפרס לתשלומים באופן שהתשלומים עבורו נמשכים מעבר למועד בו השלים התלמיד את לימוד התכנים של אותו סמסטר: (א) על התלמיד להשלים את התחייבותו לתשלום עבור אותו סמסטר עד תום; ו-(ב) ככל שהתלמיד יבקש ללמוד סמסטר נוסף ולהגיע להסדר תשלום לגביו לפני שהשלים את כל התשלומים עבור הסמסטר הקודם, המשמעות היא חפיפה של התשלומים בגין יותר מסמסטר אחד. למעט במקרים מיוחדים, לא תתאפשר פריסה של התשלומים כך שהתשלום עבור סמסטר לא יחל במועד פתיחת התכנים שלו לתלמיד.

התחייבות מוגבלת על בסיס סמסטריאלי

• התשלום עבור כל סמסטר עומד בפני עצמו, ואין לתלמידי תוכנית ההכשרה התחייבות לסמסטרים הבאים אם אינם מעוניינים להמשיך בלימודים.
• משמעות הדבר היא כי תלמידים אשר לא השלימו מרצונם את הלימודים בסמסטר עד סופו, עדיין יהיו מחויבים בתשלום עבור הסמסטר המלא – גם אם הגיעו להסדר על פריסת תשלומים מעבר למועד תאריך סיום הסמסטר, קרי מועד סיום למידת תכני הסמסטר בפועל. 
 לפניות בנושאים כספיים ניתן ליצור קשר עם אילן טלמור בטלפון: 050-4484846. 

הפסקת תוכנית הלימודים טרם סיומה


 
פרישה מרצון של תלמיד/ה

תלמידים אשר בחרו מרצונם שלא להשלים את הלימודים בסמסטר עד סופו, עדיין יהיו מחויבים בתשלום עבור הסמסטר המלא – וככל שהגיעו להסדר על פריסת תשלומים מעבר למועד תאריך סיום הסמסטר יהיה עליהם להשלים את כל התשלומים להם התחייבו. באחריותו/אחריותה הבלעדית, כנותו/ה ויושרו/ה של כל תלמיד/ה להמשיך ולשלם את כל התשלומים היחסיים, מתחילת התוכנית ועד לסיום הסמסטר בו החליט/ה לפרוש.
תלמידים בתוכנית ההכשרה המעוניינים בהפסקת לימודיהם בתוכנית, מכל סיבה שהיא, מתבקשים לשלוח הודעה בכתב על בקשתם להפסקת לימודיהם בדוא”ל ל- [email protected]. הפסקת הלימודים תיכנס לתוקף תוך שלושה ימים עסקים ממועד משלוח ההודעה כאמור.

הפסקת לימודים מצד בית הספר

בית הספר רשאי להפסיק את לימודיו של תלמיד, על פי שיקול דעתו, לפני כל תחילת סמסטר או במהלך סמסטר, בשל אי-עמידתו של התלמיד בהוראות תקנון זה, אי-הסדרת תשלומים, אי-ביצוע תשלומים שהתחייב להם, או כל סיבה סבירה אחרת (סיבת הפסקת הלימודים על-ידי בית הספר תימסר לתלמיד).
מובהר כי במקרה של הפסקת לימודים בתוכנית ההכשרה, ביוזמת התלמיד או ביוזמת בית הספר, לא תתאפשר לתלמיד שלימודיו הופסקו המשך גישה לתכני הלימוד המקוונים, הוא לא יקבל תכנים נוספים ולא תתאפשר לו עוד גישה לפורום של תוכנית ההכשרה ולקבוצות הוואטסאפ של בית הספר (אלה מיועדות לתלמידים פעילים בלבד). התלמיד גם לא יהנה מהמשך גישה לתכני התוכניות השונות בשלבים 2+3 שעומדות זמינות לתלמידי תוכנית ההכשרה על מנת לסייע להם בלימודים – ככל שעברה למעלה מחצי שנה מרכישתן. 

חזרה ללימודים לאחר פרישה

תלמידים שפרשו מהלימודים, או שלימודיהם הופסקו, אך מעוניינים לחזור – מוזמנים לעשות כן.
הדלת תמיד תהא פתוחה בפני מי שכָּמֵהַּ לאמת!
במקרה הצורך, יש לפנות למנהלת בית הספר לשיחה אישית בנושא. 


זכויות קניין רוחני


השמות והלוגו של בתי הספר Alma Inspira , Alma School for Humanity וכן תוכניות אחרות והלוגו שלהן הינם סימני מסחר של עלמא אינספירה בע”מ ואין לעשות בהם שימוש אלא במסגרת פעילויות בית הספר, ובאישור בכתב מהנהלת בית הספר בלבד.
כל זכויות הקניין הרוחני בתוצרי בית הספר, וכן בתכנים הנלמדים בו, הינם של בית הספר או של מי שהעניקו לבית הספר רישיון לתכנים האמורים.
כל זכויות היוצרים בתרגום לעברית של “המסר של הגראל”, של “הקריאות מהבריאה הבראשיתית”, של תכנים נוספים המתורגמים לעברית או המונגשים בעברית, של תכני לימודים המתורגמים לאנגלית ולשלל שפות נוספות, וכן בתכנים הכתובים המופצים לתלמידים על-ידי בית הספר, במצגות ובהקלטות השיעורים בבית הספר ובאתר בית הספר, כמו גם תוכן אחר אשר נוצר על-ידי או עבור בית הספר – הינן של עלמא אינספירה בע”מ בלבד.
אין להפיץ ו/או לפרסם ו/או להעתיק את תכני בית הספר ו/או לאפשר גישה אליהם בכל מדיה ו/או אמצעי שהוא, ללא קבלת אישור מפורש בכתב מהנהלת בית הספר.

“אם ניכשל – העולם ייפול!”

Scroll to Top
דילוג לתוכן