המעגל השישי – פעולה 1

יש לציין כי הסיכום אינו מצטט את דבריה של חגית מילה במילה אך הוא ינסה לתאר את רוח הדברים בצורה מדויקת ככל שניתן.

קריאה מהנה!

מִ זְ מוֹר לְ תוֹדָה:

הָ רִ יעוּ לַ יהוָ ה, כָּל-הָ אָ רֶ ץ

עִ בְ דוּ אֶ ת-יְ הוָ ה בְּשִ מְ חָ ה; בֹּאוּ לְ פָ נָ יו, בִ רְ נָ נָ ה

דְּעוּ כִּי יְ הוָ ה, הוּא אֱ להִ ים:

הוּא-עָ שָ נוּ, ולא (וְלוֹ) אֲ נַ חְ נוּ עַ מּוֹ, וְ צֹאן מַ רְ עִ יתוֹ. 

באוּ שְ עָ רָ יו, בְ תוֹדָ ה חֲ צֵ רֹתָ יו בִ תְ הִ לָּה;

הוֹדוּ-לוֹ, בָּרְ כוּ שְ מוֹ. ה כִּי-טוֹב יְ הוָ ה, לְ עוֹלָ ם חַ סְ דּוֹ

וְ עַ ד-דֹּר וָ דֹר, אֱ מוּנָ תו.

הקדמה: אנו משנים את ההיסטוריה

החסד של בורא עולם הוא עצום ואין-סופי, וזה שלכל אדם יש את האפשרות לתקן- זה חסד. וזה שיש אפשרות גם לתקן באופן סימבולי, שאפשר להתעורר ולהתאורר – גם הדבר הזה מאפשר לתקן בפעולה סימבולית. הבעתם אמון והלכתם אחריי במדבר הזה, אני בספק אם למישהו מכם יש מושג קלוש מה אנחנו עושים כאן היום – אנו עושים דבר גדול בהיסטוריה של העם שלנו.

הגעתם לכאן באמונה, באינטואיציה, אך אין לכם מושג את גודל המאורע שיש לכם היום. המילה חזרה, ועם ישראל קיבל אותה! אנו בתנועה, מחזירים את חוק הקארמה ‘אחורה’ לסגירה סימבולית, ובהחלט יש לנו סיבה להתחיל ולעסוק בבנייה כי הדין יומתק מעצם כך שהגעתם.

על כך נברך: ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

Scroll to Top
דילוג לתוכן